Kompleksowe usługi księgowe Warszawa – Oferta biura

Pełna księgowość Warszawa

Księgi Rachunkowe – Pełna księgowość

 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych a w szczególności: księgi głównej, ksiąg pomocniczych, ewidencji środków trwałych,
 • rozliczanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
 • rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • rozliczenia z tytułu podatku VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych,
 • obsługa kadrowo-płacowa,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP,
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie indywidualnych sprawozdań dla celów zarządzania,

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów (KPIR)

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku
  dochodowego od osób fizycznych: PIT-5 lub PIT-5L
 • przygotowywanie rejestrów VAT oraz deklaracji VAT-7
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz
  wyposażenia
 • przygotowywanie list płac oraz ewidencja umów zleceń i umów o dzieło
 • pomoc w prowadzeniu ewidencji przebiegu pojazdu
Prowadzenie KPIR Warszawa
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w Warszawie

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • prowadzenie ewidencji przychodów według stawek ryczałtu,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji dotyczących podatku od towarów i usług,
 • obsługa spraw kadrowo-płacowych,
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Kompleksowa księgowość w Warszawie

Zapraszamy do naszego warszawskiego biura.
Pomożemy wybrać optymalną formę rozliczenia księgowego, zaproponujemy dogodne formy kontaktu z naszym biurem księgowym.

Adres Biura Rachunkowego Mkoncept

ul. Sokratesa 9/264

01-909 Warszawa

Płace

 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
 • obsługa umów zleceń, umów o dzieło oraz kontraktów menedżerskich,
 • sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS,
 • przygotowywanie i przesyłanie do ZUS dokumentów związanych ze zgłoszeniami i wyrejestrowaniami pracowników,
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych,
 • prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • przygotowywanie informacji dla pracowników o wysokości składek ZUS (RMUA),
 • przygotowywanie indywidualnych odcinków płacowych,
 • sporządzanie deklaracji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych: PIT4, PIT-8A, IFT-1, PFRON,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
Prowadzenie dokumentacji płacowych w firmach warszawskich
Opieka kadrowa

Kadry

 • prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników – teczek pracowniczych,
 • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (umowy o pracę, aneksy do umów o pracę, itp.),
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników,
 • prowadzenie ewidencji i kontroli badań lekarskich, szkoleń BHP, itp,
 • prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich oraz okresów zasiłkowych,
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i przesyłanie ich do właściwych urzędów statystycznych,

Nadzór księgowy i doradztwo

 • nadzór nad działem księgowym firmy,
 • pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
 • konsultacje i doradztwo z zakresu księgowości oraz ewidencji podatkowych
 • opracowanie Zakładowego Planu Kont, schematu obiegu dokumentów itp,
Nadzór księgowy i doradztwo dla firm
Usługi księgowe dla firm

Pozostałe usługi

 • Pomoc w zarejestrowaniu firmy oraz zgłoszeniu działalności w Urzędzie Skarbowym i GUS;
 • Zdobywanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz składkach ZUS
 • Zgłaszanie Firmy do Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, itp;
 • Pomoc w rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych;
 • Rozliczenia Vatu budowlanego 

Kontakt do nas

Jak nas znaleźć

Mkoncept

Adres

01-909 Warszawa
ul. Sokratesa 9/264

Telefony

tel. (22) 838 98 03
fax (22) 838 37 90
kom 509 920 848

Email

mkoncept@mkoncept.pl
marek.heluszka@mkoncept.pl